Regulamin

Regulamin Zawodów „Setka Na Stulecie 2018” która odbędzie się w dniach 17-18.11.2018

 

1.CEL IMPREZY

 • Promocja walorów turystycznych rejonu woj. Łódzkiego 

 • Upamiętnienie 100 Lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

 • Promocja miasta Kamieńsk

 • Promocja Powiatu Radomszczańskiego

 • Promocja Góry Kamieńsk

 • Promocja długodystansowych biegów górskich.

 • Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

 

 1. ORGANIZATORZY:

Organizację Zawodów koordynuje:

Passion Life Joy Jarosław Brzozowski

 1. Górnicza 13

97-360 Kamieńsk

NIP 772 223 66 03 REGON

Zespół w składzie:

Jarosław Brzozowski – Dyrektor Zawodów
Magdalena Morieira  -Administracja Zawodów

 

Współpraca:

Miasto Kamieńsk

Powiat Radomszczański

Aktywni Kamieńsk

www.setkanastulecie.com.pl

kontakt:

Jarosław Brzozowski tel 516 157 686

Magdalena Moreira tel 517 776 532

 

 1. TRASA

*10 km Najszybsza dycha Niepodległości

Start biegu znajduje się na szczycie  Góry Kamieńsk( brama Stoku Narciarskiego ) , długośc trasy 10 km Meta Przed Kasami OSiR Góra Kamieńsk.

Wzrost Wysokości 115 m

Spadek Wysokośći 229 m

Minimalna wysokość 200 m

Maksymalna wysokość 395 m 

Start biegu godz  9 20

Limit czasu 1h 30 min 

Zakończenie biegu 10 50

 

*Setka Na Stulecie

Ultramaraton górski  jest rozgrywany na Terenie Góry Kamieńsk
Zawodnicy  mają do pokonania 10 pętli o długości ok 10,5 km
Baza Zawodów – OsiR Góra Kamieńsk

 Start i Meta  Przed Kasami Osi R Góra Kamieńsk.

 Cała trasa  drogami wyznaczonymi po  górze Kamieńsk. Na Trasie będzie jeden punkt kontrolny.

 Pokonanie trasy w przeciwnym do ustalonego kierunku oraz poza trasą – oznaczać będzie dyskwalifikację Zawodnika.

Limit czasu 20 h ( zakończenie biegu godzina 7 00 18.11.2018)

Wzrost Wysokości 234 m ( na pętli )

Spadek wysokości 234 m ( na pętli )

Minimalna wysokość 204 m

Maksymalna wysokość 365 m

Start biegu godz  11 00

Limit czasu 20h min 

Zakończenie biegu 7 00

 

 1. TERMIN MIEJSCE i PROGRAM ZAWODÓW

Start i Meta – Osir Góra Kamieńsk

 

Biuro zawodów czynne będzie:

16.11.18 (Piątek ) od godziny 18- 21

17.11.2018 od godziny 7 00 do 9 00

17.11.2018 godz. 9:20  – Start Biegu 10 km Najszybsza dycha Niepodległości
17.11.2018 godz. 11:00 – Start Biegu Ultra „Setka na Stulecie”
17.11.2018 godz. 10:50 – Koniec Zawodów 10 km Najszybsza dycha Niepodległości

17.11.2018 godz  11 20 – Start biegu na dla najmłodszych 200m, 400 m i 1 km

17.11.2018 godz  11 50 – zakończenie biegów dal najmłodszych

17.11.2018 godz  12.00 Dekoracja Najmłodszych uczestników oraz zwycięzców biegu na 10 km  Najszybsza dycha Niepodległości

18.11.2018 godz 7 00 zakończenie biegu „Setka na Stulecie”

18.11.2018 godz 7 05 dekoracja najszybszych zawodników „Setka na Stulecie”

18.11.2018 godz  7 20 Zakończenie imprezy

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

SETKA NA STULECIE

 • Uczestnikiem „Setka na Stulecie” może być każdy kto do dnia Zawodów ukończy 18 lat;

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach;

 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;

 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (DO lub prawo jazdy);

 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;

 • Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona, pod rygorem dyskwalifikacji;

 • Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasiew przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie;

 • Zawodnicy muszą być świadomi, że zawody są wyjątkowo trudne, wymagające dobrego przygotowania i kondycji, szczególnie przy ekstremalnych warunkach pogodowych;

 • Znajdujący się w Bazie Lekarz zawodów – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić Zawodnika do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.)

 • Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków

 

10 km  Dycha Niepodległości

 

 • Uczestnikiem „Dycha Niepodległości” może być każdy kto do dnia Zawodów ukończy 16 lat;

 • upoważnienie dla osób niepełnoletnich będzie dostępnie w biurze zawodów

Ja jako Rodzic/Opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno – sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zawodów i Klauzulą informacyjną oraz jestem świadomy postanowień Regulaminu, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883) przez Organizatora imprezy oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach;

 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;

 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (DO lub prawo jazdy);

 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;

 • Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona, pod rygorem dyskwalifikacji;

 • Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie
  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie;

 • Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
  odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków

 

 

Biegi dla Dzieci i Młodzieży

Bieg Biedronki -200 m przedszkolaki 2015-2012

Bieg Zajączków 400 m  2011-2009

Bieg 1 km  roczniki  2008-2005

Bieg Dzika 1 km roczniki 2004-2003

 

Uwaga :Bieg dla Biedronek i Zajączków  ma charakter towarzyski, przez co nie będzie prowadzona klasyfikacja, a zwycięzcami będą wszyscy Ci, którzy dobiegną do mety. Dzieci które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki.

 

 

W biegu mogą uczestniczyć dzieci których opiekun prawny podpisze poniższe oświadczenie w biurze zawodów. !!!!

 

Ja jako Rodzic/Opiekun, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, jej stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie rekreacyjno – sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Zawodów i Klauzulą informacyjną oraz jestem świadomy postanowień Regulaminu, w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883) przez Organizatora imprezy oraz firmę inesSport Agnieszka Wolska-Sobecka

 

6.ZGŁOSZENIA i ZAPISY

Udział w biegu jest płatny:

 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie Zawodów. Zapisy trwają do 2 Listopada 2018 lub do wyczerpania miejsc
  Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

  Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

  Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych pocztowych.

  Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

  Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

  • Gwarancją otrzymania pakietu startowego jest rejestracja i wpłata do 22.10.2018

  • 10 km  Dycha Niepodległości– Limit Zawodników – 300 osób łącznie;

  • Setka Na stulecie – Limit Zawodników – 150 osób;

  • Setka Na stulecie SZTAFETA – Limit Zespołów – 50 zespołów

  • Biegi dla Najmłodszych 200 osób;

  • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej

  • O kolejności Zawodników na Liście Startowej decyduje data wpływu wpisowego na konto

  • Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie Zawodów

  • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją Zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.

 

 • Zgłaszanie sztafety dwuosobowych  do „Setki na Stulecie”

 Zgłoszenia  sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny, który logując się na swoje konto, dopisuje do swojej drużyny poszczególnych zawodników, wykorzystując do tego maile tychże zawodników, natomiast każdy członek sztafety musi bezwzględnie posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl. Sztafetę reprezentuje kapitan drużyny, który jest jedyną osobą uprawnioną do składania oświadczeń w jej imieniu.

           Kapitan jest członkiem drużyny i musi przebiec zadeklarowany dystans.( minimum 3 pętle)     Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez kapitana zespołu internetowego formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Limitu Zawodników bez podania przyczyny

 

7.WPISOWE

 

Setka na Stulecie:

Bieg Ultra 100 km

139 zł do dnia 30.09.2018

159 zł do .15.10.2018

199,zł do 2.11.2018

250 zł  w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego

Sztafeta Bieg Ultra 100 km ( dwie osoby w zespole)

258 zł do dnia 30.09.2018

298 zł do .15.10.2018

378 ,zł do 2.11.2018

480  zł  w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego

 • koszulkę można zamówić i niezwłocznie opłacić, tylko do 20.10.2018

 

Dycha Niepodległości

Bieg 10 km

49 zł do dnia 30.09.2018

69 zł do .15.10.2018

79,zł do 2.11.2018

100 zł  w dniu Zawodów, bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego

* koszulkę można zamówić i niezwłocznie opłacić, tylko do 20.10.2018

 

Biegi dla Najmłodszych:

12 zł do dnia 30.09.2018

16 zł do .15.10.2018

20 zł do 2.11.2018

(W pakiecie Medal, numer startowy a dla najszybszych Pamiątkowe dyplomy+ losowanie nagród)

 

Pamiątkowe koszulki dedykowane upamiętnieniu wydarzenia odzyskania setnej rocznicy niepodległości:

t-shirt -75 PLN

longsleeve: -99PLN

-czapka –  25 PLN
-opaska – 18 PLN
-komin –  25 PLN 

Rozmiary oraz wizualizacja koszulek będzie dostępna na stronie biegu. 

Do odbioru w dniu pracy biura zawodów 16 i 17 Listopada

 

 8.ZWROT WPISOWEGO

 

W przypadku nie zgłoszenia się Zawodnika na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.

W przypadku rezygnacji Zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne:

 • do 15 Września – zwrot 50% wpisowego,

 • od 16 Września    – brak możliwości zwrotu wpisowego ( do 30 października istnieje możliwość przepisania wpisowego na innego zawodnika )

Uwaga: Zwrot wpisowego należy zgłaszać na adres e-mail biuro@passionlifejoy.pl

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE

 

W trakcie trwania całych Zawodów każdy z Zawodników będąc na trasie, musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Kompletne wyposażenie obowiązkowe należy okazać OSOBIŚCIE w biurze zawodów, może być wyrywkowa kontrola podczas trwania zawodów i po ich zakończeniu.
Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej bądź dyskwalifikacją Zawodnika.

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE dla zawodników Setka Na Stulecie:

 •  numery startowy  – umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery startowe otrzymujecie w pakiecie startowym)

 • telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu

 • folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała

 • czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe w ilości umożliwiającej działanie latarki w trakcie całych Zawodów

 • kurtka z kapturem wiatrochronna

 • gwizdek

 • obuwie odpowiednie do biegów terenowych ( z tzw. bieżnikiem)

 • czapka lub buff

 • bandaż elastyczny

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • kije trekkingowe

 • maść na otarcia

 • odzież do zmiany, zdeponowana w biurze Zawodów

 • 1L napoju

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy i chip zwrotny po zakończeniu biegu

 • Pamiątkowy medal dedykowany na stulecie odzyskania niepodległości

 • Opaska Biegowa dla uczestników DYCHA NIEPODLEGŁOŚCI; CZAPKA BIEGOWA  dla uczestników  Setka na Stulecie

 • koszulka, chusta, czapka   – opcjonalnie za dodatkową opłatą

 • zabezpieczenie medyczne

 • elektroniczny pomiar czasu

 • oznakowaną trasę

 • napoje i wyżywienie w Bazie zawodów, przez cały czas trwania zawodów

 • pamiątkowy medal

 • trofea dla Zwycięzców

 • depozyt

 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności Sponsorów

 • ubezpieczenie NNW dla każdego Zawodnika

 • ewentualne gadżety od sponsorów

Dodatkowo każdy z zawodników może kupić koszulkę dedykowaną pod wydarzenie !!!!

 

 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz:

– M18 (18 – 19 lat)

– K18 (18 – 19 lat) o

– M20 (20 – 29 lat)

– K20 (20 – 29 lat)

– M30 (30 – 39 lat)

– K30 (30 – 39 lat)

– M40 (40 – 49 lat)

– K40 (40 – 49 lat)

– M50 (50 – 59 lat)

– K50 (50 – 59 lat)

– M60 (60 i więcej lat)

– K60 (60 i więcej lat)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Ponadto, w przypadku Setki na Stulecie  będą prowadzone dodatkowe kategorie w zespołach dwuosobowych MM, KK i MIX
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć minimum 5 pełnych  pętli (odbić się w pkt. pomiarowym Star/Meta oraz wpisać się na liście w punkcie kontrolnym na każdej pętli ).
W przypadku Zespołu, każdy z Zawodników musi ukończyć przynajmniej trzy pętle!!!.

 

 

Zwycięzcy Open biegów „Setka na na Stulecie” oraz „Dycha Niepodległości”  otrzymują Trofea i nagrody .

Trzy pierwsze osoby w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowy dyplom

Nie ma możliwości wysyłania pocztą Trofeum i/lub Nagrody.

 

Każda osoba/ zespół którzy przebiegną 100 km dostaną  Certyfikat Ukończenia Ultramaratonu na dystansie 100 km

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkich Zawodników na trasie obowiązują :

 • zasady Fair-Play,

 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy

 • bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w Bazie lub na trasie zawodów

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 PLN, nie później jednak niż do 15min  po zakończeniu Zawodów.
Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.               

Back To Top